Nyheter

Lunds kommun väljer att implementera TurnAid vändsystem på samtliga boenden i kommunen efter att man under en tid har testat och utvärderat motoriserade draglakan.