OPTIMAL CARE

OptimalCare
En modern madrass bör ha bra egenskaper för prevention av trycksår, erbjuda bra komfort och vara enkel att hantera. Sammantaget bör den dessutom erbjuda goda hälsoekonomiska egenskaper. Optimal Care är framtagen för att matcha kraven på en modern madrass till vårdsektorn.
Optimal Care är en tryckreducerande madrass indelad i zoner som är anpassade efter kroppen. Den har även förstärkta sidor vilka ger support vid i och urstigning. Optimal Care är en kvalitetsmadrass där du kan ställa höga krav på kvalitet, komfort och support.
Optimal Care levereras med flera olika alternativ på hygienöverdrag. Det mjuka och elastiska materialet ”ångandas”⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Slitstarka skydd som är enkla att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾.
Optimal Care tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

REFERENSER
(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.
(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
(3) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126, SS 876 00 19 “Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration - Våt”.
Ytterligare information: TRYCK HÄR