TOTO automatiserad lägesändring

TOTO automatiserad lägesändring

Förekomsten av trycksår är idag en stor utmaning inom vården, vilket resulterar i lidande och höga kostnader för kommuner och landsting. Vi vet idag att man kan förebygga upp till 95% av alla trycksår som uppkommer, med rätt insatser.
Patienter med svårigheter att röra/positionera sig har en högre risk att utveckla trycksår. Enligt aktuella riktlinjer ska patienter som riskerar att utveckla trycksår positioneras regelbundet. 

Toto är ett automatiserat lateralt vändsystem, avsett för att automatiskt ompositionera patient med en vinkel om ca. 30 grader med regelbundna intervall. Toto arbetar genom att fylla luftceller, som fylls jämnt och synkront, vilket säkerställer att risken för vridning minimeras för patienten.
Den automatiserade lägesändringen betyder att patienter som inte kan lägesändra själva ändå kan positioneras regelbundet, dag som natt, även när de sover, utan att extra personalresurser behöver nyttjas. 

 

 

 

Ett unikt, lateralt system för lägesändring

  • Kliniskt effektiv bevisat att omfördela trycket bort från riskområden.

  • Adaptiv plattform som enkelt läggs i de flesta vanligt förekommande vårdsängar på marknaden. Inga ingrepp i sängen behövs.

  • Snabb och enkel installation, enheten väger mindre än 6 kg och levereras färdigmonterad i transportväska.

  • Främja säkerheten genom att ta bort behovet av ytterligare manuella hjälpmedel.

  • Skonsam, konsekvent och kontrollerad vändning som stödjer patienterna från topp till tå.

  • Säkerställa vården genom att se till att patienterna hålls i rörelse

Norm: Direktiv: MDR 2017/745

Toto är lämpligt för att förebygga trycksår för följande patienter:

  • Identifieras med måttlig till hög risk att utveckla trycksår
  • Väger upp till 250 kg 
  • Som inte kan ändra sin position utan hjälp
  • Identifierad att kräva regelbunden vändning 

 

Specifikation:

Vikt: Toto Plattform - 6,3 kg
Max användarvikt: 250 kg
Mått: L 1850mm, B 745mm

Norm: Direktiv MDR 2017/745

Automatiserad vändcykel med användarkontrollerade tilt- och vilotider med följande intervall: 
30 min
60 min
120 min
180 min
240 min

Ett komplett Totosystem innehåller:
1 x Toto styrenhet
1 x Styrenhet strömkabel
1 x Plattform
1 x HLR-tömningsventil och slangsats
1 x Transportväska plattform
1 x Transportväska styrenhet
1 x Användarguide