COMSAFE sänglarm

COMSAFE sänglarm

En unik och tillförlitlig lösning. ComSafe sänglarm, är fast placerat och inbyggt i sängen. Inga lösa sladdar, larmmattor eller sensorer som är i vägen eller ligger på fel plats. Det enda som behövs är en anslutning till byggnadens larmsystem! ComSafe är intergrerat i vår väl beprövade QVINTETT-Säng som kännetecknas av funktion, kvalité och design.

Funktion

INTEGRERAT LARM
Sänglarmets kännare är monterat under en av sängbottens trälattor i sätesdelen och är ansluten till larmboxen. Om sängen är belastad aktiveras kännaren och skickar en signal när belastningen upphör (kännaren avaktiveras). Med handenheten kan man aktivera/avaktivera larmet samt välja önskad larmtid (3 eller 30 sekunder samt 10 minuter.)

COMSAFE SÄNGLARM
Larmgivaren är inbyggd i sängbotten och kablarna döljs/skyddas i konstruktionen. Larmet är okänsligt för fukt och mekanisk påverkan. Lösningen är tillförlitlig och svår att ”lura”.

MATERIAL
Tillverkad av metall som pulverlackerats och plast material.

RENGÖRING
Samtliga ytor kan rengöras med normalt förekommande rengörings- och desinficeringsmedel.

NORM
Tillsammans med QVINTETT uppfyller ComSafe gällande standard.

ARTIKELNUMMER
Larm19 ComSafe, larmenhet
Larm15 ComSafe, larmdosa
Larm18 ComSafe, brytare & kablage A/H/S-säng
Larm13 ComSafe, kablage med telepropp
LARM 21 ComSafe, larmlatta A/H-säng CS1/CS2 90cm
CS70 ComSafe, larmlatta H-säng CS4 90cm

Mått
Passar till QVINTETT A/H 90 cm.

Vikt
ca 1,5 kg