FloorBed lågsäng

FloorBed vårdsäng

Fallskador inom vården orsakar stora kostnader och mycket lidande. Genom att använda låga sängar till de patienter som riskerar att ramla ur sängen minskar risken för fallskador och personal och patienter får en tryggare vårdmiljö. FloorBed 2 är en unik vårdsäng som skiljer sig från andra låga vårdsängar genom att ha en lägsta höjd från endast 7cm, samt en högsta höjd på 80cm.

För att minimera och förebygga risken för fallskador från säng visar studier att låga sängar, där patienten i praktiken har kontakt med marken, mer eller mindre kan eliminera risken för fallskador från säng.

FloorBed 2 kan utrustas med integrerade grindar, som kan vara särskilt lämpliga om sängens högsta läge (80cm)  används vid t.ex. en vårdsituation.

 

 

FloorBed är särskilt lämplig när:

- Det finns risk för att brukaren faller ur sängen eller klättrar över sänggrindarna

- När brukaren har ofrivilliga rörelser och därmed riskerar att falla ur sängen

- När brukaren har svårt att lyfta benen och därmed komma i sängen

- En högsta höjd på 80cm möjliggör även en god arbetsmiljö för vårdpersonalen

 

YTBEHANDLING
Sängens metalldelar är pulverlackade.

LIGGYTA
Sängens liggyta stålbotten i nät för att främja luftcirkulation samt enkelt att rengöra.

RENGÖRING

Samtliga ytor kan rengöras med normalt förekommande rengörings- och desinficeringsmedel.

ELEKTRONIK OCH MOTORER
FloorBed drivs av ett lågvoltsystem, 24 V. Lågvoltsmotorer med inbyggda gränslägen för skonsam start och stopp,
skyddsklass IP X4.

LJUD
Max ljud = 50 dB

NORM
CE-märkt enligt sängnorm IEC 60601-2-52.

TILLBEHÖR/ÖVRIGA PRODUKTER
Stöd & Vändhandtag
Lyfbåge
Grindar 200cm
Grindar 220cm
Grinskydd löst 200/220cm
Sängbottenförlängare 220cm
Gavelskydd
Junioruppdatering (godkännd enligt standard EN 50637:2017)

ARTIKELNUMMER
NSB-0-FL2-200   FloorBed 2

SDR-0-FL2-100   Grindar komplett set 200cm
STLEV-0-FL1-100   Stöd och vändhandtag standard
LIFOL-0-FL1-000   Lyftbåge inkl. handtag
BMHNE-0-FL4-500   Gavelskydd par (FB2 + junior)

SDREX-0-FL2-100  Grindar komplett set 220cm
LRPEX-0-FL1-100   Sängbottenförlängare 220cm, 90cm

SDR-0-FL4-500  Grindar komplett set 200cm, junior
PROPL-0-FL4-500  Madrassplattformsskydd, junior
SLE-0-FL4-000  Sängbottenomklädnad 200cm, junior

 

 

MÅTTUPPGIFTER
Totalt yttermått bredd 94 cm
Totalt yttermått, längd 228 cm
Totalt innermått, bredd 90 cm
Totalt innermått, längd 200 cm
Rek. madrassmått 85-90 cm
Grindhöjd (liggyta till överkant grind) 45 cm
   
EGENSKAPER
Max brukarvikt 150 kg
Max SWL 185 kg
Min. höjd (ex. madrass) 7 cm
Max. höjd (ex. madrass) 80 cm
IP-klass IPx4