FLOORBED lågsäng

Fallskador inom vården orsakar stora kostnader och mycket lidande. Genom att använda låga sängar till de patienter som riskerar att ramla ur sängen minskar risken för fallskador och personal och patienter får en tryggare vårdmiljö. 

FloorBed 2

FloorBed 2

FloorBed 2 är en unik vårdsäng som skiljer sig från andra låga vårdsängar genom att ha en lägsta höjd från endast 7cm, samt en högsta höjd på 80cm