Gruppbild Comfortsystem

Vår erfarenhet - din trygghet

ComfortSystem Scandinavia AB har sedan starten 1987 utvecklat medicintekniska produkter med ett tydligt syfte; vi ska bidra till en bättre vårdmiljö för både vårdtagare och vårdgivare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för ekonomiskt hållbara investeringar - alltid med människan i fokus.

Sedan 1987 har vi samlat på oss erfarenhet och kunskap kring de behov och utmaningar man i vården ställs inför. ComfortSystem har alltid genomsyrats av en drivkraft att erbjuda en service och ett engagemang utöver det vanliga. Det innebär att när ni väljer oss som leverantör ska ni känna er trygga i ert val, och ni ska få de absolut bästa produkterna tillsammans med vår kunskap och vårt engagemang - Vår erfarenhet är er trygghet. 

Fokus på kvalité & miljö

På ComfortSystem tror vi att nyckeln till framgång är att fokusera, sedan 1987 har vi fokuserat på att skapa de bästa förutsättningarna för de som ligger i, och arbetar omkring sängen.

Vi vet att våra svensktillverkade kvalitetsprodukter håller i längden. Våra kunder vittnar om att vägen till lyckade investeringar handlar om långsiktighet - det ska alltid löna sig att investera i kvalitet. 

Genom kvalité och långsiktighet skapar vi också förutsättningar för en bättre och hållbar miljö.
Vi arbetar ständigt med förbättringar avseende produktionsmetoder, konstruktioner, materialval samt hur vi agerari den dagliga verksamheten. Vi har bland annat utvecklat en metod att hantera sängar som har reducerat transportbehovet med 30%! 

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001