TurnAid - vändsystem

TurnAid vändsystem  - as easy as it gets
TurnAid är ett motoriserat draglakan utvecklad för att optimera och förenkla vård, förflyttning och hantering av patienter med funktionshinder på sjukhus, vårdhem eller i hemmet. Produkten är en unik kombination av ett elektriskt vändlakan och sänggrind. TurnAid är en produkt som avsevärt förbättrar arbetsmiljön samt ökar säkerheten och värdigheten för sängliggande patienter. 

Funktion

TurnAid är ett draglakan med motor, utvecklad för att optimera och förenkla vård, förflyttning och hantering av patienter med funktionshinder på sjukhus, vårdhem eller i hemmet.
Förbättrar arbetsmiljön samt ökar säkerheten och värdigheten för sängliggande patienter, där vändning och förflyttning utförs lätt och diskret.
Är en unik kombination av ett elektriskt drivet vändlakan och sänggrind.
Kan enkelt och säkert monteras på de flesta moderna vårdsängar med hjälp av det inbyggda universalfästet som tillåter justering i både längd och höjd.
TurnAid kan användas av personer som väger upp till 350kg och klarar det med maximal hänsyn till både brukare och vårdpersonal.

Du hittar PostionAid, kuddar anpassade till positionering med TurnAid, genom att klicka HÄR.

 

MATERIAL
Tillverkad av stålrör som pulverlackerats
Glidlakan 100% polyamid
Draglakan 50% bomull / 50% polyester

RENGÖRING
Samtliga ytor kan rengöras med normalt förekommande rengörings- och desinficeringsmedel.
Lakan tvättas i 90°C

ELEKTRONIK OCH MOTORER
TurnAid vändsystem drivs av 230 V, jordad stickpropp, skyddsklass IP X0.

TurnAid kan utrustas med batteribackup.

NORM
CE-märkt enligt sängnorm IEC 60601-2-52

BRUKARVIKT
40-350 kg

VIKT
Vikt komplett vändsystem = 45 kg.

MÅTT
Höjd = 57 cm
Bredd = 10 cm
Längd = 190 cm

LJUDNIVÅ
> 70 dB(A)

ARTIKELNUMMER
1003  Komplett vändsystem (inkl. 1 glid- & 1 draglakan)

2200  Glidlakan 105x205 cm
2201  Glidlakan 95x205 cm
2202  Glidlakan 125x205 cm

2252  Draglakan bomull/polyester 180x350 cm
2253  Draglakan bomull/polyester 180x400 cm

3010  Fotkontroll

5050  Grindskydd - par

4093  Distans - set
4097  Bult till 1 distans - set
4096  Bult till 2 distanser - set
4100  Bult till 3 distanser - set
4102  Bult till 4 distanser - set

6001-T  Transportväska - stor
6002-T  Transportväska - liten

 

Stigs vårdsituation skapade stress och dålig arbetsmiljö för vårdpersonalen, samtidigt som Stig blev allt mer utåtagerande på grund av den svåra vårdsituationen. Efter att ha implementerat TurnAid har situationen förbättrats avsevärt för både Stig och vårdpersonalen .


Stig lider av demens. Han är 73år och väger vid tillfället 110kg. Stig bor på ett äldreboende där han får hjälp dygnet runt, där mycket av omvårdnaden sker i sängen. Stig sitter i rullstol.

En av de stora utmaningarna med att vårda Stig är att han spenderar mycket tid i sängen och att han själv inte är hjälpsam vid förflyttningar och vändningar.  På senare tid har Stig blivit allt mer utåtagerande vid omvårdnad i sängen. Personalen upplever det väldig svårt att hjälpa Stig vilket har bidragit till mycket stress. De upplever det även fysiskt mycket jobbigt vid dessa situationer.

Vid en vanlig morgonrutin krävs det vanligtvis 3 vårdgivare för att kunna tvätta, sköta nedre hygien samt klä på Stig så att han kan flyttas över till sin rullstol.

Stig har blivit allt mer aggressiv och utåtagerande när personalen måste ta i honom vid förflyttningar. Vid vändning och förflyttningar krävs det mycket fysisk kontakt med de hjälpmedel de har till hands.

När problemen med att vårda Stig höll på att eskalera så tog man beslut om att montera en TurnAid på hans säng och implementera det i hans omvårdnad.

Implementeringen av TurnAid medförde att Stig nästan omgående blev lugnare vid omvårdnadssituationer i sängen. Med TurnAid krävdes inte längre fysisk beröring i samma utsträckning vid vårdsituationer som tidigare. Det här medförde att personalen snabbt märkte skillnad, då Stig blev lugnare vid förflyttningar och vändningar i sängen.

Stig blev även mindre våldsam och utåtagerande. Man kunde nu gå ner till 2 vårdgivare direkt och efter några veckor så kunde till och med en ensam personal sköta omvårdnaden av Stig. Man märkte även att Stig blev lugnare ju färre personer som var delaktiga vid hans omvårdnad.

Man uppmärksammade till och med efter en tid att Stig blev hjälpsam vid vändningar, till exempel genom att hålla sig kvar på sidan genom att ta tag i grinden så att han låg kvar stabilt under omvårdnad i sidoliggande position.

Personalgruppen upplever att implementeringen av TurnAid har hjälpt både Stig och dem till en avsevärt bättre och tryggare vårdsituation än tidigare!