Madrasser

Hur påverkar risken att utveckla trycksår valet av madrass?
ComfortSystems madrassortiment täcker ett brett behov av madrasser för vård och omsorg.
Trycksår är en komplikation som orsakar stora problem för de som drabbas, men även för närstående och personal. Det finns ett stort antal riskfaktorer för uppkomst av trycksår. Det är en kombination av flera faktorer som tillsammans med yttre tryck som avgör om ett trycksår uppkommer eller inte.
De flesta trycksår kan förebyggas genom tidig identifiering av personer i riskzon och att riktade medicinska och omvårdnadsåtgärder sätts in.
Första förebyggande åtgärden är att välja rätt lämpad madrass för brukaren.
Alla personer i riskzonen bör ordineras ett tryckavlastande eller tryckutjämnande underlag.
Känslighet för tryck varierar mellan olika brukare och olika vävnader.
Notera dock att varje brukare kan ge upphov till unika behov och att detta skall vägas in vid val av madrass.
Madrasser är en färskvara, bör kontrolleras regelbundet och bytas vid behov.

Hur påverkar sängbottens utformning valet av madrass?
En stum sängbotten kräver i regel en tjockare madrass för att uppnå en bra tryckavlastande effekt.
I jämförande mätningar av tryck har vi konstaterat att man med Comfortsängens fjädrande sängbotten kan reducera trycket med upp till ca 13% jämfört med fast sängbotten (varierar med brukarens unika förutsättningar)!

Hur påverkar användandet av sänggrindar valet av madrass?
Om madrassen används tillsammans med sänggrind, måste man vara uppmärksam på att avståndet frånmadrassens överkant till sänggrindens överkant, i uppfällt läge skall vara minst 22 cm.
I annat fall utgör INTE grinden ett godkänt skydd enligt europeiska sängnormen IEC/FDIS 60601-2-52!
Ju tjockare madrass, ju svårare kan det vara att klarar detta krav!

Samarbete
ComfortSystem samarbetar med Care of Sweden för att kunna erbjuda det bästa inom madrasser. 
Ett brett sortiment med hög kvalitet och kompetens.
Vi vill helt enkelt ha en bra madrass i en bra säng!

OPTIMAL CURA

OPTIMAL CURA

Optimal Cura är en kombimadrass som placeras direkt på sängbotten och ersätter både standardmadrass och bäddmadrass.

Optimal Care

OPTIMAL CARE

Optimal Care är en tryckreducerande madrass indelad i zoner som är anpassade efter kroppen. Den har även förstärkta sidor vilka ger support vid i och urstigning. Optimal Care är en kvalitetsmadrass där du kan ställa höga krav på kvalitet, komfort och support.

OPTIMAL 5ZON

OPTIMAL 5ZON

Optimal 5zon används i alla typer av vårdmiljöer för smärtlindring, trycksårsförebyggande och som hjälpmedel vid behandling till och med kategori 2.

Optimal 5zone Plus

OPTIMAL 5ZON PLUS

Optimal 5zone plus är speciellt framtagen för tyngre brukare, upp till 300 kg.

OPTIMAL 5ZON BM

OPTIMAL 5ZON BM

Optimal 5zon BM används i alla typer av vårdmiljöer som förebyggande och hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2.