Nyheter

Suntarbetsliv belyser nyttan med att implementera TurnAid i verksamheten

Suntarbetsliv, som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona, har uppmärksammat Lunds kommun beslut att använda motoriserade draglakan på alla sina äldreboenden i kommunen