Nyheter

Falkenbergs kommun har valt QVINTETT sängen från ComfortSystem.

Vi lever i en tid där vi ställs inför allt större utmaningar inom vården som är kopplade till den demografiska utvecklingen, där andelen äldre ökar i en snabbare takt än de i arbetsför ålder. ComfortSystem har en vision att med hjälp av moderna produkter göra det möjligt att klara av de här kommande utmaningarna.