Vårdsängar | Sängryggstöd | Hjälpmedel

 "I över 30 år har vi med stolthet verkat för en bättre vårdmiljö,
ekonomiskt hållbara investeringar och ett engagemang i världsklass"

TOTO

TOTO - Automatiserad lägesändring

TOTO bidrar till att minska risken för trycksår samtidigt som produkten bidrar till att främja självständighet och integritet.

TurnAid vändsystem

TURNAID - Vändsystem

TURNAID förbättrar arbetsmiljön samt ökar säkerheten och värdigheten för sängliggande patienter, där vändning och förflyttning utförs lätt och diskret.

FloorBed

FLOORBED - Lågsäng

Fallskador inom vården orsakar stora kostnader och mycket lidande. FloorBed 2 är en unik vårdsäng med en lägsta höjd från endast 7cm, samt en högsta höjd på 80cm.

Sommarbemanning under v.27-32 på ComfortSystem.
Går utmärkt att göra beställningar via beställningsformuläret och ställa ev. frågor via infomailen.

Kommande aktiviteter

Mässa - Fokus Hjälpmedel - Örebro

Utbildning - Huskvarna
Anmäl dig här >

Seminarie - Mora
Anmäl dig här >

Visa alla

Vår erfarenhet din trygghet

"Sedan 1987 har vi med stolthet verkat för en bättre vårdmiljö, ekonomiskt hållbara investeringar och ett engagemang och service i världsklass."