Nyheter

Minska antalet fallolyckor med FloorBed.
En 90 procents minskning av fall - 100 procents minskning av fallskador.
FloorBed ‒ fallstudie
Utförd av Accora Ltd i samarbete med Darrell Byrom, direktör för Westgate Healthcare. Syftet med fallstudien är att demonstrera fördelar med vårdmiljöer där FloorBed används i syfte att minska för fall och skador för boende samt medförande kostnader.

Tingsryd kommun har valt QVINTETT sängar från ComfortSystem.

Kungsbacka kommun har valt TURNAID vändsystem från ComfortSystem.

Västerbottens läns landsting har valt COMFORTABEL sängryggstöd från ComfortSystem.

Nu har vi uppdaterat reservdelsfliken med alla våra manöverdon, motorer och elektronikboxar.
Hittar delar till Qvintett, Comfortabel, TurnAid, FloorBed och Multi skötbord.

Stockholms Läns Landsting & Region Gotland har valt COMFORTABEL sängryggstöd från ComfortSystem.

Örebro kommun med kringkommuner har valt QVINTETT och FLOORBED sängar från ComfortSystem.

Stockholm stad har valt QVINTETT sängen från ComfortSystem.

Träffa oss på Leva & Fungera, monter C01:14

ComfortSystem inleder samarbete med Aleris Omsorg