Allt fler följer trenden med TurnAid vändsystem

Vi lever i en tid där vi ställs inför allt större utmaningar inom vården som är kopplade till den demografiska utvecklingen, där andelen äldre ökar i en snabbare takt än de i arbetsför ålder. ComfortSystem har en vision att med hjälp av moderna produkter göra det möjligt att klara av de här kommande utmaningarna.

Under december månad fick ComfortSystem förtroendet att leverera TurnAid till inte mindre än två kommuner som har valt att breddinföra det elektroniska vändsystemet, med syfte att skapa förutsättningar för en effektivare och säkrare vård.

Falkenberg, som är en av kommunerna som har valt att breddinföra TurnAid, har även gjort en case study avseende nyttan med motoriserade draglakan. Rapporten finns att läsa i sin helhet här.