Suntarbetsliv belyser nyttan med TurnAid

Suntarbetsliv belyser nyttan med att implementera TurnAid i verksamheten

Suntarbetsliv, som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona, har uppmärksammat Lunds kommun beslut att använda motoriserade draglakan på alla sina äldreboenden i kommunen

"En utvärdering i början av 2021 visade att personalen var väldigt nöjd och inte såg några nackdelar med systemet. Under sommaren 2021 beslöt Lunds kommun därför att köpa in sådana hjälpmedel till alla sina tretton äldreboenden.

Det motoriserade draglakanet gör det bland annat möjligt för en enda person att vända på den som är sängliggande. Och att vända och förflytta liggande brukare behöver man göra ofta för att sköta personlig hygien, undvika liggsår med mera.

Att en anställd själv kan vända på brukaren innebär att den andra person som annars hade behövts istället kan ägna sig åt andra brukare på boendet.

– Man frigör mycket tid när dubbelbemanningen minskar, konstaterar Eva Mårtensson Karlsson.

...

För personalen innebär det att stressen minskar. Det blir också mindre skadlig belastning för personalen.

– Förflyttningarna blir bättre. Man upplever inte att det är bra varken för brukare eller personal att slita och dra i dem som ligger i sängen, säger Letizia Söderholm, undersköterska och skyddsombud på Safiren, en av avdelningarna på Reimerdals äldreboende.

Hon menar att det finns stora arbetsmiljövinster med motoriserade draglakan.

– Har man en brukare som är tung och svår att vända så underlättar det jättemycket. Man får ett lättare vridmoment och inte bara rygg och axlar utan i stort sett hela kroppen skonas.

Andra fördelar med de motoriserade draglakanen är att brukarens trygghet och integritet ökar när det blir lugnare och det räcker med en personal som exempelvis hjälper till med den personliga hygienen."

 

 Artikeln finns att läsa i sin helhet här

 

För mer information om TurnAid, klicka här