FloorBed 2 Junior

FloorBed Junior

Beslutet att använda en specialsäng kan vara svårt, och ibland särskilt när det kommer till barn. När en yngre person växer ur sin barnsäng, kan valet av en FloorBed med ett Juniorkit innebära att sängen kan anpassas för barnets förändrade behov, utan att behöva tillhandahålla en ny säng.

Genom att utrusta FloorBed med ett Juniorkit får man en komplett lösning som möter den
senaste standarden för barnsängar, EN 50637:2017.

FloorBed Junior har fortfarande samma lägsta höjd, från endast 7cm, samt en högsta höjd på 80cm

FloorBed Junior kan utrustas med integrerade grindar, som kan vara särskilt lämpliga om sängens högsta läge (80cm)
används vid t.ex. en vårdsituation.

Ett flexibelt tillbehör.
Att ha flexibiliteten att göra din Floorbed lämplig för barn och individer med mindre kroppar möjliggör optimal användning av resurserna då man undviker behovet av specialprodukter, samtidigt som man uppfyller alla regulatoriska skyldigheter. Och när Juniorkitet inte längre behövs kan det återanvändas och komma till nytta för andra användare.

FloorBed Junior är lämplig för personer som:
- Har en längd mellan 75 - 155cm
- Väger < 40kg