Lunds kommun väljer TurnAid för att skapa en tryggare vårdmiljö och bättre arbetsmiljö

Lunds kommun väljer att implementera TurnAid vändsystem på samtliga boenden i kommunen efter att man under en tid har testat och utvärderat motoriserade draglakan. 

-”Vi har sett att det skapar både en lugnare och tryggare miljö för brukaren och en bättre arbetsmiljö för personalen med färre tunga moment” -  säger Sandra West, utvecklingsledare digitalisering inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun.

Hela inlägget går att läsa på Lund kommuns hemsida här