Toto – ett innovativt komplement till Er vårdsäng

Toto är ett hjälpmedel utvecklat för de patienter som har stora svårigheter att ändra kroppsställning i sängen, eller behöver tryckavlastning. Det har designats för att automatiskt ändra brukarens läge i sängen genom regelbundna intervaller, med en vinkel om ca. 30 grader.

Toto arbetar genom att fylla luftceller, som fylls jämnt och synkront över kroppens hela längd, vilket säkerställer att risken för vridning minimeras för patienten.

Den automatiserade lägesändringen betyder att patienter som inte kan lägesändra själva ändå kan positioneras regelbundet, dag som natt, även när de sover, utan att extra personalresurser behöver nyttjas. 

Toto är enkel att transportera och installera, och kräver inga ingrepp i sängen.

För mer information, visning, eller test av Toto, kontakta din distriktsansvariga produktspecialist.

Läs mer om Toto Här
Titta på video om Toto Här