OPTIMAL MONO

OPTIMAL MONO

 

Optimal Mono är en prisvärd kvalitetsmadrass som kan användas inom hela vårdsektorn. Madrassen är tryckreducerande och indelad i zoner, vilket förbättrar komfort och support för användaren. Den har även förstärkta sidor vilka ger support vid i och urstigning.

Den unika märkningen, bland annat innehållande brukarinformation och hantering, samt den bifogade bruksanvisningen gör det enkelt att använda madrassen.

Optimal Mono levereras med flera olika alternativ på hygienöverdrag. Det mjuka och elastiska materialet ”ångandas”⁽²⁾, vilket minskar risken för hudmaceration. Slitstarka skydd som är enkla att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk standard⁽³⁾.

Optimal Mono tillverkas av moderna, återvinningsbara material och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Ytterligare information: TRYCK HÄR

REFERENSER
(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, National Pressure Injury
Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment
of Pressure Ulcers/Injuries: Clinical Practice Guideline. The International Guideline.
Emily Haesler (Ed). EPUAP/NPIAP/PPPIA: 2019.
(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53122-1.
(3) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO
16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126.

Ytterligare information: TRYCK HÄR