FloorBed - fallstudie

Minska antalet fallolyckor med FloorBed.
En 90 procents minskning av fall - 100 procents minskning av fallskador.

FloorBed ‒ fallstudie
Utförd av Accora Ltd i samarbete med Darrell Byrom, direktör för Westgate Healthcare.

Syftet med fallstudien är att demonstrera fördelar med vårdmiljöer där FloorBed används i syfte att minska för fall och skador för boende samt medförande kostnader.

Statistik över sjukhusincidenter i England visar att under ett år inträffar 21 722 incidenter med fall som involverar sängar, av vilkea 19 296 krävde sjukhusvård. (1)

Efter omfattande forskning och utveckling växte konceptet FloorBed fram: en säng som är så låg att fall skulle kunna undvikas nästan helt och hållet. FloorBed 2 går att sänka ner till en höjd på bara 71mm, tillräckligt lågt för att minska effekterna av ett fall från sängen så att skador undviks helt och hållet. En klinisk prövning utfördes för att demonstrera att FloorBed är en lösning på ett utbrett problem. För prövningen valdes Westgate House Helthcare - en inrättning som tillhandahåller en mängd olika tjänster inklusive vård och omsorg med boende, patientvård, palliativ vård och demensvård.

Accoras vision är att minska skador från fall, vilket var huvudsyftet med den kliniska prövningen på Westgate House:

¤ Minska antalet fall och skador avsevärt genom att implementera FloorBed
¤ Genomföra detta utan att begränsa de boende ytterligare

 

 

Huvudsyftet var att minska antalet fall och skador utan att införa ytterligare begränsningar för de boende. Studien, som pågick under 6 månader visade att FloorBed har minskat antalet fall från sängar med 90% tack vare den lägre höjden. Resultatet översteg dock alla förväntningar eftersom sängen verkade ha förhindrat antalet fallskador med 100%, samtidigt som den förbättrade livskvaliteten för boende. Antalet fall på boendet har minskat, vilket innebär mindre påfrestningar för vårdpersonalen, trygghet för anhöriga och högre kostnadseffektivitet.

“Detta är ett enastående resultat eftersom vår största fallrisk, fall från säng, nu i stort sett tagits bort helt utan att ytterligare begränsningar har behövt införas för de boende. Projektet har varit en enorm framgång. Fall i sovrum har försvunnit nästan helt, och antalet skador har minskat till 0 de senaste sex månaderna. FloorBed ger en säkrare miljö utan att begränsa de boendes frihet. FloorBed har minskat antalet fall från sängar från 60 till 6!” - Darrell Byrom, direktör för Westgate Healthcare.

___________________________

(1) The Health and Social Care Information Centre,
Statistik över sjukhusincidenter i England.

 

Eliminate bed fall injuries