Miljö & kvalite

Comfortsystem vill verka för en bättre framtida miljö. Vi arbetar därför aktivt med ständiga förbättringar avseende produktionsmetoder, konstruktioner, materialval samt hur vi agerar i den dagliga verksamheten. Vi har bland annat utvecklat en metod att packa sängar som har reducerat transportbehovet med ca 30 %! Vi är certifierade enligt ISO 14001!

Comfortsystem har idag en hög kvalitetsnivå på produkterna men vi kan alltid bli bättre! Därför arbetar vi aktivt, tillsammans med våra leverantörer, enligt vårt kvalitetssystem för att ständigt hitta förbättringar! En produkt med hög kvalité är också bra för miljön – håller längre och ger därmed en lägre miljöpåverkan! Vi är certifierade enligt ISO 9001!

En god miljö och hög kvalité gynnar oss alla!

Miljö och kvalitet