Mässor / Utbildning

ComfortSystem deltar i olika mässor under året samt genomför ett antal seminarier och utbildningar.

Mässor/kurser/seminarium

Mässor

Vi deltar i följande mässor:

Hjälpmedel och hälsa i fokus 13 - 14 September
Luleå

Hjälpmedel & Livskvalitet 8 - 9 November -17
Kista

Seminarier

Endags seminariet "Ni, Vi och Ergonomi" är ett sammarbete mellan ComfortSystem och
Modern Arbetsteknik runt ergonomi och förflyttningskunskap i hem-kortids-äldreboendemiljö.

Seminariet vänder sig till enhetschefer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, instruktör i förflyttningskunskap och hjälpmedelsordinatörer
Deltagarna får aktivt delta i förflyttningar med utgångspunkt från att sätta egna gränser, se möjligheter i att med olika lösningar uppnå en bra arbetsmiljö. 
Pedagogiskt kunna sprida arbetssättet där "Vi, Ni och Ergonomi" samverkar.
Självklart är det gratis och vi bjuder er på fika.

Västerås 26 - 28 September

Göteborg 31 Oktober - 2 November

Östersund 5 - 7 December

> Anmälningsblankett

Sängutbildning

”Sängutbildning” på huvudkontoret i Huskvarna omfattar en djupare utbildning i vårt sängsystem och en allmän kunskap om de normer som styr sängarnas utformning.
I utbildningen ingår också ett avsnitt där vi går igenom besiktning av sängen samt protokollets innehåll. 
Ingår även fabriksbesök hos våra huvudleverantörer där vi ser hur en säng blir till.
Utbildningen är under två dagar!

9 - 10 Oktober -17
Huskvarna

> Anmälningsblankett